NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

OLIB

Otok je naseljen već u rimsko doba. U 10. st. spominje se pod nazivom Aloip. Do 15. st. bio je u vlasti Venecije, a od tada ga zakupljuju Zadrani. Krajem 15. st. naseljavaju ga prebjezi pred Turcima.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar