NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

KRK

Prva naselja na otoku postojala su još u vrijeme neolitika (Vrbnička spilja, spilje na obalama Baške drage). Najstariji poznati stanovnici otoka bili su Liburni. U 7. st. naseljavaju ga Hrvati. 49. pr.n.e. kod otoka se održala pomorska bitka između Cezareve i Pompejeve flote. Od srednjeg vijeka, dok je bio pod vlašću Bizanta, otok je promijenio mnoge vladare, Veneciju, krčke knezove, hrvatsko-ugarske vladare, obitelj Frankopan. Najčeće je bio pod Venecijom.

Krk je kroz stoljeća bio središte glagoljske pismenosti. Njastariji glagoljski natpis je iz 11. st. iz crkve sv. Lovre u gradu Krku. U 13. st. je Papa Inocent IV legalizirao upotrebu glagoljice i slavensko bogoslužje. Glagoljica je ostala u upotrebi do početka 19. st. Spomenici pisani glagoljicom: Baščanska ploča, Vrbnički Statut, Vrbnički misal.

Faze u razvoju arhitekture mogu se vidjeti u mnogim spomenicima na otoku, od starokršćanskog i starohrvatskog razdoblja, preko romanike do gotike. Uglavnom su to crkve u naseljima na otoku.

Otok je zanimljiv i zbog svog etnografskog nasljeđa, narodnih običaja, narodnih nošnji, stara domaća radinost, stari čakavski, narodne pjesme. Svakako je insteresantno posjetiti naselja u unutrašnjosti otoka (Jurandvor, Dobrinj).

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar