NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PELJEŠAC

Poluotok Pelješac naseljen je još od pretpovijesnih vremena. U antičko doba zvao se Rhatanae Chersonesus. Sve do njegove propasti, bio je u vlasti Zapadnog Rimskog Carstva. Do 9. st. je u vlasti Bizanta, a tada ga preuzimaju Neretljani, pa zahumski vladari. Od 14. do 19. st. bio je pod vlašću Dubrovačke Republike. Od 17. st. gospodarski napredak stanovništva poluotoka, posebice njegove južne strane, temelji se na razvoju brodarstva.

Na mnogim lokacijama nalaze se ostaci prošlih vremena. Ostaci pretpovijesne gradine nalaze se u blizini mjesta Orebić. Ostaci iz rimskog doba nalaze se kod mjesta Viganj, Ston, Orebić. Iz starokršćanskog razdoblja i predromanike nađeni su ostaci u Stonu i Janjini. Iz doba kasnog srednjeg vijeka datira gotički franjevački samostan u Stonu i Orebiću. Jedan od najvećih utvrđenih kompleksa na Jadranu je stonska utvrda sa svojim dugim obrambenim zidom, koja je građena od 14. do 17. st. Iz razdoblja baroka u Orebiću i Vignju nalaze se mnoge kapetanske kuće i crkve.

Danas je Pelješac, osim po turizmu, poznat po proizvodnji vina Dingač u Potomju i Stonu. Posebnu gospodarsku važnost ima uzgoj školjaka (posebno u kanalu Mali Ston), te dobivanje soli u Stonskim solanama.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar