NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

OSOR

Naselje i luka smješteno na prevlaci. Sjeverno od naselja je dobro zaštićena luka s malim gatom.

Područje naselja spominje se još iz prapovijesnih vremena, kada su se otoci Cres i Lošinj spominjali pod zajedničkim imenom Apsyrtides, a naselje pod imenom Apsorros, što je pak povezano s legendom o Argonautima.

U rimsko doba Osor (Apsorus) je istaknuto trgovačko središte kao i jedan od važnijih pomorskih puteva zbog već tada prokopane prevlake. Od 6. st. je središte biskupije. 841. bio je spaljen od Saracena. U 10. st. se stavio pod hrvatske vladare, ali je od 1000. godine potpao pod Veneciju. 1105. godine hrvatsko-ugarski kralj Koloman potvrđuje privilegije naselja, a od 1409. ponovno potpada pod venevijanske posjede na Jadranu. Tijekom 15. i 16. st. propada zbog kuge i malarije, te otvaranja novih pomorskih puteva.

Iz doba antike nalazimo ovdje ostatke gradskih zidova, temelja hrama i zgrada te villae rusticae. Ostaci starokršćanskog katedralnog kompleksa iz 6. st. sačuvani su na današnjem groblju. Na ulasku u mjesto nalaze se ostaci benediktinske opatije s trobrodnom romaničkom bazilikom sv. Petra iz 11. st., a iz istog razdoblja su i crkve sv. Marka i sv. Katarine. Na glavnom trgu nalazi se katedrala iz 15. st. sa sanktuarijem i zvonikom iz 17. stoljeća, koja je ukrašena portalom lombardijskog tipa i ranorenesansnim arhitektonskim elementima. Glavni barokni oltar potječe iz 17. stoljeća, a oltarne slike su rad nepoznatih venecijanskih slikara 16-18 stoljeća. U riznici katedrale sačuvan je liturgijski pribor od zlata i srebra (14-18 st.) te drvena gotička skulptura iz 15. stoljeća, a u kaptolskom arhivu iluminirani kodeksi iz 15. stoljeća. U dvorištu bivšeg biskupskog dvora iz 15. stoljeća nalazi se mnogo starija cisterna ukrašena motivima pleterne dekoracije. Gotička crkvica sagrađena 1414. g. nalazi se u uvali Bijar, a uz nju su ruševine samostana iz 15. stoljeća. Crkva Sv. Planona s bogatom pleternom dekoracijom iz predromaničkog razdoblja nalazi se u uvali Sonte.

vezani pojmovi:
OSORSKI ZALJEV

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar