NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

korištenje VHF radiopostaje

Brodska VHF radiopostaja sastoji se od prijemnika i predajnika snage 1-25W, a radi na frekvencijskom podrucju 155-174 MHz. To frekvencijsko područje podijeljeno je na kanale od 01-28 i 60-88 od kojih su neki simpleksni a neki dupleksni. Na nekim kanalima najveća izlazna snaga predajnika ograničena je na 1W (npr. kanal 17). Kanal 16 (156,8 MHz) služi za službu bdijenja, pozivanje i odgovor na poziv, otpremanje Liste prometa (Traffic List) kao i za otpremanje poruka o pogibelji (MAYDAY), hitnosti (PAN PAN) i sigurnosti (SECURITE).

Nakon uspostave komunikacije na 16. kanalu (što može trajati najviše 1 minutu) postaje trebaju prijeći na jedan od radnih kanala o čemu odlučuje postaja koja je uputila poziv. U nekim situacijama prednost ima obalna radiopostaja (npr. kad je potrebno otpremiti hitnu poruku) koja može zahtijevati čak i prekid komunikacije dvije brodske radiopostaje i to brodovi moraju poštivati.

Raspored VHF kanala prema korisnicima je sljedeći:

Korisnik Kanali
Trgovački brodovi
6, 8, 13
Peljarska služba
9, 12
Lučke kapetanije i ispostave
10
Brodogradilišta
11
Brodospas-Split
14
Marine i lučice
17
Putnički i ribarski brodovi
67
Svjetionici
68, 71, 78
Jahte
72, 77

Prije početka rada treba provjeriti da li je kanal kojeg želimo upotrijebiti slobodan kako nebi ometali druge postaje koje već na njemu rade (posebno na kanalu 16). Postupak u radioprometu ovisi o tome da li se radi o općim porukama i pozivima ili o porukama za pogibelj, hitnost i sigurnost koje uvijek imaju prednost.

Bez obzira na postupak, sve poruke imaju zajednički i obavezni sadržaj i to: poziv, odgovor na poziv, sadržaj i svršetak.

Prijelaz s otpremanja na prijem označava se uvijek riječju PRIJEM (eng. OVER), a završetak komunikacije riječju GOTOVO (eng. OUT). Ako sadržaj poruke ima u sebi brojčane skupine ispred njih se otprema fraza U BROJKAMA (eng. IN FIGURES), a za najavu slovčanih grupa koristi se U SLOVIMA (eng. IN LETTERS). Kao potvrdni odgovor koristi se DA (eng. YES), a za niječni odgovor NE (eng. NO).

Odgovor koji će uslijediti nakon nekog vremena označava se sa ČEKAJTE (eng. WAIT), a ako odgovora uopće neće biti koristi se NEMA PORUKE (eng. NO INFORMATION).

Na početku svake važne poruke koristi se PAžNJA (eng. ATTENTION) što je poželjno ponoviti nekoliko puta. Upitnu rečenicu završit ćemo riječju PITANJE (eng. QUESTION), pogrečnu riječ označiti ćemo rječju POPRAVAK (eng. CORRECTION), a na ispravno primljenu poruku odgovoriti ćemo s SVE U REDU (eng. OK).

Kako ne bi došlo do zabune, bitni dijelovi poruke sriču se prema međunarodno usvojenim tabelama brojki i slova.

Identifikacija brodova i obalnih radiopostaja vrši se uglavnom njihovim imenom iako se mogu rabiti i dodijeljeni im pozivni znakovi (npr. SPLIT RADIO ima pozivni znak 9 AS).

Poštivanju propisa u radioprometu treba posvetiti posebnu pažnju te moguće izvore smetnji isključiti ili smanjiti na minimum. Nebitne poruke, poruke bez pozivnog znaka, suvišne signale, glazbu i slično treba izbjegavati, a dodijeljene kanale racionalno upotrebljavati. Provjeru brodske radiopostaje treba obavljati na nekom od radnih kanala. Provjeru i podešavanje predajnika u blizini neke od obalnih radiopostaja treba istoj ranije najaviti.

Primjer poziva brod-brod:

 • Ribarica JADRAN ribarica JADRAN ribarica JADRAN
 • OVDJE
 • Jahta TAMARA jahta TAMARA jahta TAMARA

Pri gušćem radioprometu ili ako smo sigurni u dobru čujnost možemo koristiti i kraći postupak:

 • Ribarica JADRAN
 • OVDJE
 • Jahta TAMARA

Primjer odgovora na poziv:

 • Jahta TAMARA jahta TAMARA jahta TAMARA
 • OVDJE
 • Ribarica JADRAN ribarica JADRAN ribarica JADRAN

Ako je za poziv upotrebljen skraćeni postupak onda se i odgovara skraćeno:

 • Jahta TAMARA
 • OVDJE
 • Ribarica JADRAN

Primjer komunikacije:

 • Ribarica JADRAN OVDJE Jahta TAMARA
 • PRIJEĐITE NA KANAL 72
 • PRIJEM
 • Jahta TAMARA OVDJE Ribarica JADRAN
 • PRELAZIM NA 72 KANAL
 • PRIJEM

(Obje radiopostaje prelaze na kanal 72.)

 • Ribarica JADRAN OVDJE Jahta TAMARA
 • KAKO ME ČUJETE
 • PRIJEM
 • Jahta TAMARA OVDJE Ribarica JADRAN
 • ČUJEM VAS ODLIČNO. IZVOLITE.
 • PRIJEM
 • Ribarica JADRAN OVDJE Jahta TAMARA
 • PROĐITE KROZ PROLAZ MALI žDRELAC PRVI. BRžI STE.
 • PRIJEM
 • Jahta TAMARA OVDJE Ribarica JADRAN
 • VAšA PORUKA PRIMLJENA, SVE U REDU.
 • PRIJEM
 • Jahta TAMARA GOTOVO
 • Ribarica JADRAN GOTOVO
 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar