NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

MAYDAY - poruka za pogibelj

Ovaj znak i poruka koja slijedi iza njega otpremaju se na 16. kanalu i imaju apsolutnu prednost pred svim drugim porukama. Otprema se samo ako je brod ili posada izložen neposrednoj opasnosti od požara, potonuća i sl.

Sve postaje koje čuju poruku moraju odmah prekinuti sav radio promet koji može ometati MAYDAY poruke i dužne su slušati 16. kanal kako bi mogli priskočiti u pomoć u slučaju potrebe. Brod u pogibelji poruku ponavlja u kratkim vremenskim intervalima sve dok od nekoga ne dobije potvrdu prijema. Obalna radiopostaja koja primi poruku odmah poduzima sve potrebno te obavještava službu traganja i spašavanja. Brod koji primi poruku i nalazi se u poziciji da može pomoći treba pričekati kratko vrijeme kako bi drugim bližim brodovima omogućio da potvrde prijem poruke. Svaki brod koji potvrdi prijem poruke MAYDAY mora po odobrenju svog zapovjednika otpremiti poruku o pružanju pomoći koja treba sadržavati ime ili pozivni znak broda, trenutnu poziciju, brzinu, vrijeme dolaska te potpis. Ta poruka nesmije ometati poruke brodova u poziciji povoljnijoj za pružanje pomoći.

Brod u pogibelji odabire najpovoljniji brod koji će mu priteći u pomoć koji tada potvrđuje prijem poruke i upućuje se prema brodu u pogibelji. Ostali brodovi nastavljaju plovidbu uz praćenje razvoja situacije na 16. kanalu.

Drugi brod koji procijeni da je u pogibelji može prekinuti MAYDAY radiopromet porukom koja završava sa SILENCE DISTRESS. Radiopostaja koja upravlja radioprometom može zahtijevati od broda koji nastavlja radioprometom i nakon znaka MAYDAY prekid istog upotrebom fraze SILENCE MAYDAY na kraju poruke. Ograničeno trajanje radioprometa može dozvoliti postaja koja upravlja radioprometom riječju PRUDENCE na kraju poruke. Završetak radioprometa o pobibelji označava se frazom SILENCE FINI na kraju poruke.

Primjer upotrebe znaka MAYDAY:

 • MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • OVDJE
 • m/j SONJA m/j SONJA m/j SONJA
 • MAYDAY m/j SONJA POZICIJA 42 59.548 N I 16 03.349 E. LOKALNO VRIJEME 1815 SATI. IMAM VELIKI POžAR U STROJARNICI. TRAžIM HITNU POMOĆ.
 • PRIJEM

Primjer potvrde primitka znaka MAYDAY:

 • m/j SONJA m/j SONJA m/j SONJA
 • OVDJE
 • trajekt ŠOLTANKA trajekt ŠOLTANKA trajekt ŠOLTANKA
 • PRIMLJEN MAYDAY trajekt ŠOLTANKA POZICIJA 1825 SATI 4303 N 1601 E BRZINA 10 ČVOROVA ETA 1905 SATI
 • PRIJEM
 • m/j SONJA m/j SONJA m/j SONJA
 • OVDJE
 • koča ISTRA koča ISTRA koča ISTRA
 • PRIMLJEN MAYDAY koča ISTRA VIDIM VAS VRIJEME DOLASKA 15 MINUTA
 • PRIJEM
 • koča ISTRA
 • OVDJE
 • m/j SONJA
 • KRENITE PREMA NAMA
 • PRIJEM
 • m/j SONJA
 • OVDJE
 • koča ISTRA
 • PRIMLJENO
 • PRIJEM

Primjer završetka radioprometa:

 • MAYDAY SVIM BRODOVIMA SVIM BRODOVIMA SVIM BRODOVIMA
 • OVDJE
 • koča ISTRA koča ISTRA koča ISTRA 2100 SATI
 • m/j SONJA
 • SILENCE FINI

Brod koji sazna da je drugi brod u pogibelji i ne može otpremiti MAYDAY poruku dužan je posredovati u prijenosu poruke:

Primjer prijenosa MAYDAY poruke:

 • MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY MAYDAY RELAY
 • OVDJE
 • ribarica STELA ribarica STELA ribarica STELA
 • MAYDAY m/j SONJA POZICIJA U 1815 SATI 42 59.548 N i 16 03.349 E. POžAR U STROJARNICI. POTREBNA POMOĆ
 • PRIJEM
 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar