NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

uvod

Brodska radiotelefonska služba namijenjena je prvenstveno sigurnosti plovidbe i zaštiti života na moru te za poslovne usluge kao što su npr. radio-telefonski razgovori broda s kopnom ili obrnuto, radio-brzojavi i slično. Plaćaju se samo poslovne usluge prema cijenama HT-a. Hrvatska pomorska radiotelefonska služba integrirana je u jedinstveni svjetski sustav radiokomunikacija čime je osigurana veza broda sa kopnom bez obzira kojim morem on plovio. Hrvatskom radioslužbom upravlja poduzeće Plovput iz Splita putem mreže obalnih radiopostaja.

Na hrvatskoj obali VHF službu potrage i spašavanja vrše obalne radiopostaje (Rijeka Radio, Split Radio, Dubrovnik Radio), sve lučke kapetanije i njihove ispostave te Brodospas iz Splita. Dozvolu za ugradnju i korištenje radiopostaje na brodu izdaje Ministarstvo pomorstva prometa i veza RH na osnovu Dozvole za plovidbu broda.

Za obavljanje VHF pomorske radiotelefonije potrebno je da brod i posada posjeduju propisane isprave (Dozvola za brodsku radiopostaju i Uvjerenje o osposobljenosti za radiooperatera s općom ili ograničenom ovlasti) te vodi propisane knjige tj. Dnevnik rada VHF postaje.

Brod ili brodica koja je obavezna imati VHF radiopostaju tijekom plovidbe osim obalnih radiopostaja treba slušati i područnu lučku kapetaniju (kanal 10) te iste izvijestiti o svim važnijim događajima vezanim uz sigurnost plovidbe u tom području. Brod također treba obavijestiti najbližu obalnu radiopostaju o nepropisnom kretanju drugih brodova, krijumčarenju, krađi podmorskog blaga i slično.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar