NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

jednoslovčani znakovi prema međunarodnom kodeksu

jednoslovčani znakovi - koriste se u svim vidovima signalizacije

A
Imam ronioca; držite se podalje od mene i krećite se polako
B*
Utovarujem, istovarujem ili vozim opasan teret
C
"Da" - potvrdan odgovor
D*
Držite se podalje od mene, otežano upravljanje
E*
Mijenjam kurs u desno
F
Onesposobljen sam, održavajte vezu sa mnom
G

Trebam pilota
Ako ovaj signal daje ribarski bord ribareći u blizini ribarskog područja, signal znači: Podižem mreže

H*
Imam pilota na brodu
I*
Mijenjam kurs u lijevo
J
Vatra i opasan teret na brodu, držite se podalje od mene
K
želim uspostaviti vezu s vama
L
Odmah zaustavite brod
M
Moj brod stoji
N
"Ne" - negativan odgovor
O
Čovjek u moru
P

U luci: sve osobe moraju doći na brod
Na moru: moje mreže su zapele

Q
Zdravstveno stanje na brodu je dobro i tražim slobodan prolaz
S*
Vozim unatrag
T*
Držite se podalje od mene, vučem mrežu s dva broda
U
Plovite u opasnosti
V
Trebam pomoć
W
Trebam medicinsku pomoć
X
Zaustavite svoje radnje i pratite moje znakove
Y
Moje sidro ore
Z
Trebam tegljenje

* Kada se ovi signali odašilju zvukom, mogu biti davani samo u suglasnosti sa zaključcima Međunarodnih pravilnika o izbjegavanju sudara na moru.

Znakovi "K" i "S" imaju drugačije značenje kada se odnose na članove posade ili na osobe u čamcima za spasavanje.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar