NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

propisi za inozemne nautičare

način dolaska, krstarenja i boravka

Plovilo može krstariti i zadržavati se na obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske ako za to dobije odobrenje. Strano sportsko plovilo na vesla ili jedra koje nije dulje od 3 metra, te motorno plovilo do 3 metra duljine i s motorom slabijim od 4 kW može bez odobrenja krstariti i boraviti u obalnom moru, rijekama i jezerima.

Ako vlasnik ili zapovjednik stranog plovila želi krstariti i boraviti u obalnom moru odnosno rijekama i jezerima, dužan je nakon ulaska u obalno more odnosno rijeku ili jezero uploviti najkraćim putem u najbližu luku odnosno pristanište otvoreno za međunarodni promet, svoj dolazak prijaviti nadležnom organu u toj luci i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem može ga prijaviti u svakoj kapetaniji odnosno ispostavi.

Zapovjednik plovila dužan je nakon pristajanja u luku odnosno pristanište prijaviti graničnoj policiji ili najbližoj policijskoj upravi odnosno postaji Ministarstva svaku osobu koja se nalazi na plovilu bez valjane putne isprave. Zapovjednik plovila ne smije dopustiti da se osoba bez valjane putne isprave iskrca s plovila u luku odnosno na pristanište bez odobrenja granične policije. Ako se plovilo zaustavilo zbog više sile izvan graničnog prijelaza, zapovjednik je dužan iskrcaj i ukrcaj osoba odmah prijaviti najbližoj policijskoj upravi ili postaji Ministarstva. članovi posade ne smiju napustiti područje graničnog prijelaza prije prolaska propisane granične kontrole.

izdavanje odobrenja

Vlasnik ili zapovjednik stranog plovila prijavljuje dolazak nadležnoj lučkoj odnosno pristanišnoj kapetaniji ili njezinoj ispostavi ispunjavajuai obrazac "Prijava dolaska i boravka strane jahte i brodice u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske". Ukoliko plovilo ispunjava uvjete za dolazak i boravak, na prijavi dolaska dobija se, na za to predvi?enom mjestu, potvrda koja važi godinu dana.

Opći uvjeti za dobivanje odobrenja

  • Ispuniti obrazac prijave dolaska - navesti ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila te ime i prezime vlasnika;
  • Uplatiti posebnu naknadu za sigurnost plovidbe uplatnicom koja je sastavni dio prijave dolaska;
  • Predočiti važeću ispravu plovila izdanu prema propisima strane države u kojoj je plovilo registrirano;
  • Predočiti isprave kojima članovi posade potvrđuju osposobljenost za poslove plovidbe;
  • Predočiti osiguranje za odgovornost za štetu počinjenu trećim osobama u skladu s posebnim zakonom (polica osiguranja - plavi karton);
  • Predočiti popis članova posade i drugih osoba koje borave na plovilu.

zabranjene zone za plovidbu

U dogovoru s Hrvatskom ratnom mornaricom (HRM) znatno je smanjen broj i veličina mjesta u kojima je ranije bila zabranjena plovidba. Iako formalno još uvijek nisu službeno od strane HRM ukinute prijašnje zone zabranjene za plovidbu, smatra se da su područja sjeverno od otoka Hvara sasvim slobodna za plovidbu, izuzevši dijelove luka koji predstavljaju ratne luke. To su označeni dijelovi luka u Puli, Šibeniku, Splitu (Lora) i Pločama (Baćine).

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar