NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

kardinalne oznake

Sjeverni kvadrant
Istočni kvadrant
Zapadni kvadrant
Južni kvadrant
VRŠNA OZNAKA
2 crna stošca
jedan iznad drugoga
vrhovima gore
2 crna stošca
jedan iznad drugoga
baze jedna prema drugoj
2 crna stošca
jedan iznad drugoga
vrhovi jedan prema drugom
2 crna stošca
jedan iznad drugoga
vrhovima dolje
BOJA
crna iznad žute
crna sa širokim žutim pojasom
žuta sa širokim crnim pojasom
žuta iznad crne
OBLIK
stup ili motka
stup ili motka
stup ili motka
stup ili motka
SVJETLO
bijelo
bijelo
bijelo
bijelo
BLJESAK
VK (vrlo kratak) ili K (kratak)
VK (3) svakih 5s ili
K (3) svakih 10s
VK (9) svakih 10s ili
K (9) svakih 15s
VK (6) + D Bl (dugi bljesak) svakih 10s ili
K (6) + D Bl svakih 15s
 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar