NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

nautički priručnik

zdravstvena zaštita turista u RH

Zdravstvena zaštita za osobe iz:
Austrije, Belgije, Francuske (držav.RH), Italije, Luxemburga, Makedonije, Nizozemske, Njemačke, Rumunjske, Slovenije

Osnova za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Ugovor o socijalnom osiguranju
  • Potvrda inozemnog nositelja o pravu na zdravstvenu zaštitu.

Potrebne radnje prije korištenja zdravstvene zaštite:

Po dolasku u mjesto boravišta potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu potrebno je zamijeniti za bolesnički list. Zamjena se obavlja u najbližem područnom uredu ili ispostavi Zavoda. U izuzetnim slučajevima moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde inozemnog nositelja.

Opseg i način korištenja zdravstvene zaštite:

Predviđeno je korištenje hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje uz pravo na korištenje lijekova na recept u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornih doktora privatne prakse koji na istaknutom mjestu imaju oznaku o pripadnosti mreži ugovornih ustanova.

Za osiguranike Njemačke i Austrije hitna zdravstvena zaštita obuhvaća sve postupke koji se ne mogu odgoditi do namjeravanog povratka.

Osobno se snose samo troškovi sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Podmirenje troškova:

Troškove liječenja i lijekova na recept plaća HZZO, osim ako korisnik ne posjeduje potrebni dokument.

Napomena:

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite kod neugovornih ustanova korisnik osobno u cijelosti podmiruje račun. Troškove lijekova na privatni recept podmiruje korisnik u punom iznosu bez obzira nalazi li se lijek na listi lijekova ili ne. Cijene usluga različite su u odnosu na cijene ugovornih ustanova.

 
Zdravstvena zaštita za osobe iz:
Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Velike Britanije*

Osnova za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Ugovor o socijalnom osiguranju
  • Putovnica ili potvrda inozemnog nositelja o pravu na zdravstvenu zaštitu.

Potrebne radnje prije korištenja zdravstvene zaštite:

Zdravstvena zaštita koristi se na osnovi predočene putovnice ili za hrvatskog državljanina potvrde o zdravstvenom osiguranju inozemnog nositelja.

Opseg i način korištenja zdravstvene zaštite:

Predviđeno je korištenje hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje uz pravo na korištenje lijekova na recept u ugovornim ustanovama i kod ugovornih doktora privatne prakse koji na istaknutom mjestu imaju oznaku o pripadnosti mreži ugovornih ustanova.

Osobno se snose samo troškovi sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Podmirenje troškova:

Troškove liječenja i lijekova na recept plaća HZZO, osim ako korisnik ne posjeduje potrebni dokument.

Napomena:

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite kod neugovornih ustanova korisnik osobno u cijelosti podmiruje račun. Troškove lijekova na privatni recept podmiruje korisnik u punom iznosu bez obzira nalazi li se lijek na listi lijekova ili ne. Cijene usluga različite su u odnosu na cijene ugovornih ustanova.

* Osiguranici Velike Britanije hitnu zdravstvenu zaštitu koriste u širem smislu.

 
Zdravstvena zaštita za osobe iz:
Danske, Francuske (Franc. drž.), Norveške, Švedske

Osnova za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Ugovor o socijalnom osiguranju

Opseg i način korištenja zdravstvene zaštite:

Pružanje hitne medicinske pomoći u ugovornim ustanovama.

Podmirenje troškova:

Sve troškove korisnik snosi osobno.

Napomena:

Cijene usluga kod neugovornih ustanova različite su u odnosu na cijene ugovornih ustanova.

 
Zdravstvena zaštita za osobe iz:
Slovačke

Osnova za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Ugovor o socijalnom osiguranju

Potrebne radnje prije korištenja zdravstvene zaštite:

Zdravstvena zaštita koristi se na osnovi predočene putovnice.

Opseg i način korištenja zdravstvene zaštite:

Pružanje hitne medicinske pomoći u ugovornim ustanovama.

Podmirenje troškova:

Sve troškove korisnik snosi osobno.

Napomena:

Primjena cijena kao za osiguranika HZZO-a.

 
Zdravstvena zaštita za osobe iz:
Švicarske

Osnova za korištenje zdravstvene zaštite:

  • Ugovor o socijalnom osiguranju
  • Potvrda inozemnog nositelja o pravu za slučaj nesreće i profesionalnog oboljenja

Potrebne radnje prije korištenja zdravstvene zaštite:

Po dolasku u mjesto boravišta potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu potrebno je zamijeniti za bolesnički list. Zamjena se obavlja u najbližem područnom uredu ili ispostavi Zavoda. U izuzetnim slučajevima moguće je korištenje zdravstvene zaštite na osnovi potvrde inozemnog nositelja.

Opseg i način korištenja zdravstvene zaštite:

U slučaju nesreće ili liječenja profesionalnog oboljenja osigurava se korištenje zdravstvene zaštite koja nije obavezno ograničena na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Podmirenje troškova:

Troškove liječenja i lijekova na recept plaća HZZO, osim ako korisnik ne posjeduje potrebni dokument.

Napomena:

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite kod neugovornih ustanova korisnik osobno u cijelosti podmiruje račun. Troškove lijekova na privatni recept podmiruje korisnik u punom iznosu bez obzira nalazi li se lijek na listi lijekova ili ne. Cijene usluga različite su u odnosu na cijene ugovornih ustanova.

U slučaju da se ne posjeduje predviđeni dokument, korisnici iz država s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju troškove snose osobno. Cijene mogu biti različite od vrijedećih cijena za domaće korisnike.

Korisnici mogu koristiti i druge zdravstvene usluge uz naplatu

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar