NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

BARBATSKI KANAL

Orijentacija: Svjetionik (bijelo) na rtu Donji rt na NW ulazu u kanal i svjetionik (bijelo) na hridi Pohlib na SE ulazu u kanal.

Zaklonjeno:

Izloženo: Bura i jugo pušu vrlo jako, ali ne stvaraju valove.

Sidrišta: 900 m W od hridi Pohlib, 1.5 nm NW od hridi Pohlib (sredina kanala), te S od uvale Banjol. Dno kanala je sa NW strane muljevito, uz obalu otoka Dolin je kamenito, a sa SE strane pješčano.

Upozorenje: Na NW ulazu u kanal nalaze se označene pličine Frkanj i Vela sika (3 m). U produžetku Gornjeg rta otoka Dolin nalaze se dvije hridi Školjići. Između njih je dubina 4 m. Na samom SE ulazu u kanal nalazi se označena hrid Pohlib.

vezani pojmovi:
RAB

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar