NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PAŠKI ZALJEV

Zaklonjeno: Luka Pag te uvale Barbat i Slana dobra su zakloništa od juga. Zakloništa od bure su NW dio uvale Barbat te uvala Caska.

Izloženo: Bura puše dosta jako i to najviše na ulasku u zaljev (Paška vrata), te u uvali Slana i luci Pag. Za žestoke bure uplovljavanje u zaljev je otežano zbog morske prašine i velikih valova. U NW dijelu zaljeva bura puše s E, a u SE sa N strane. SE i NW vjetrovi pušu dužinom zaljeva i prave valove.

Uplovljavanje: S od rta Krištofor (bijelo svjetlo), kroz Paška vrata koja završavaju rtom Sv.Nikola (crveno svjetlo).

Boravak: U zaljevu se nalaze luke Pag i Metajna, te nekoliko sidrišta u manjim uvalama.

Upozorenje: NW od uvale Barbat nalaze se hridi Karavanić i V.Školj. Vrlo se teško uočavaju. Prolaz između hridi širok je oko 0.3 nm.

Opis:

vezani pojmovi:
PAG, CASKA, METAJNA, ZRĆE

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar