NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

MAUNSKI KANAL

Orijentacija: Prolaz između otoka Škrda, Maun, Brušnjak Mali i Brušnjak Veli s jedne strane i SW obale otoka Paga od rta Mišnjak do rta Zaglav s druge strane.

Zaklonjeno: Bura. Jugo puše ali ne stvara valove.

Izloženo:

Sidrišta: Uvala Mandre i luka Šimuni na obali otoka Paga, te uvala Rakovica na otoku Maunu.

Upozorenje: Pri ulasku u kanal sa SE strane, paziti na plićine NW od rta Zaglav i oko otočića Brušnjak Veli i Brušnjak Mali.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar