NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PAŠKI KANAL

Orijentacija: Prolaz između otoka Paga i Raba. Kao orijentir na NW strani kanala je rt Lun na otoku Pagu na kojem se nalazi crkva na brežuljku, te na SE strani kanala rt Koromačna (bijelo svjetlo svjetionika) na obali otoka Paga.

Zaklonjeno:

Izloženo: Bura puše vrlo jako cijelom dužinom kanala.

Sidrišta: Luka Rab na Rabu i luka Stara Novalja na Pagu su jedina dobra zakloništa u Paškom kanalu.

Upozorenje: Pri ulasku u kanal sa W strane treba paziti na otočiće Veli i Mali Laganj i Dolfin, te na označeni greben Tovarnele i plićinu Plitvac NW od rta Lun. Sa rapske strane treba paziti na plićinu Glavina SE od otoka Raba, te na hridi Školjići na S kraju otoka Dolin.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar