NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PRIDRAGA

Naselje u Ravnim kotarima oko 5 km SE od Novigrada. U mjestu se nalazi jednobrodna crkva Sv.Martina iz 6. st. koja je u izvornom obliku bila sačuvana sve do agresije na Hrvatsku 1991. godine kada je pretpjela velika oštećenja. Danas je obnovljena. Uz crkvu su nađeni ostaci osmerostrane krstionce. Nedaleko od crkve Sv.Martina nalaze se ostaci šesterolisne starohrvatske crkve Sv.Mihovila sa crkvenim kamenim namještajem. U blizini naselja, na brijegu Goričina nalazi se starohrvatsko groblje.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar