NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

ČEPIKUĆE

Malo naselje u zaleđu Dubrovačkog primorja. U naselju su sačuvane Pasarićeva kula i cisterna, te kuće obitelji Andrijašević sa stražarskom kulom. U crkvi Sv.Martina nalaze se ostaci starokršćanske arhitekture. U stijeni pored crkve Sv.Roka nalazi se uklesani natpis na bosančici, koji spominje epidemiju kuge sa početka 17. st. Na nekoliko mjesta nalaze se grupe stećaka.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar