NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

FAŽANA

Luka i naselje na obali Istre. U okolici Fažane ima voćnjaka i vinograda. Stanovništvo se bavi ribarstvom, preradom ribe i izgradnjom manjih ribarskih brodova.

U rimsko doba centar proizvodnje keramičkih predmeta bio je u Fažani. Crkva Sv. Elizeja sagrađena je u 6. stoljeću na temeljima kasnoantičke vile, a crkva Sv. Marije od Karmela iz 14. stoljeća ima očuvane gotičke freske (15. st.). Župna crkva Sv. Kuzme i Damjana proširena je gotička građevina s gotičkim portalom i ostacima renesansnih fresaka. U unutrašnjosti crkve nalaze se ostaci renesansnih fresaka. Južno od Fažane su ostaci ladanjske vile iz 1. stoljeća.

Nekoć ribarska luka, Fažana je danas turističko mjesto u kojem je polazište za Brijune.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar