NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

KORČULANSKI KANAL

Orijentacija: Morski prostor između otoka Korčule (S strana kanala), otoka Hvara (N strana kanala) i poluotoka Pelješca (E strana kanala).

Zaklonjeno:

Izloženo: Jugo i bura pušu vrlo jako.

Sidrišta:

Upozorenje:

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar