NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

KANAL SVETI ANTE

Orijentacija: Morski prolaz koji povezuje Šibenski kanal sa Šibenskom lukom. Plovni kanal je označen crvenim i zelenim obanim svjetlima prema lateralnom sistemu.

Zaklonjeno: NE od tvrđave Sv. Nikola je uvala Škar, pogodna kao zaklon od juga. U kraju uvale je molić s dubinom na glavi 5m. Dno je muljevito i dobro drži ali za bure sidriti bliže NE obali.

N od svjetionika Jadrija, na W obali kanala je uvala Guština s plitkom lučicom, a iza nje uvala Sičenica koja je sigurna po svim vjetrovima. Između njih je koljenasti mol sa lukobranom (dubina od glave do polovice je oko 2,5 m) uz koji ljeti pristaju taxi brodovi.

Izloženo: U kanalu bura puše vrlo jako. Stalna struja u smjeru SW ima brzinu od 0.5 čv (ljeti) do 3 čv (zimi), a za vrlo jake bure brzina se još pojača.

Sidrišta: U plovnom kanalu i pred vanjskim ulazom u kanal zabranjeno je sidrenje. Sidrenje je dozvoljeno u uvalama s obje strane kanala.

Upozorenje:

Upute za plovidbu: Do luke vodi Kanal Svetog Ante, potopljeno ušće rijeke Krke. Ulaz u kanal prepoznat ćemo po svjetioniku Jadrija na W strani (crveno svjetlo), svjetionikom na rtu Ročni (zeleno) i kuli uz tvrđavu Sveti Nikola (zeleno). Hrid Ročni, zbog pličina i hridi, treba oploviti sa W strane. Širina na ulazu u kanal dugačak 1,4 nm je 220 m, a najmanja širina kanala je 140 m. Dubina u kanalu je od 20-40 m, a dopuštena brzina je 6 čvorova.

Brodovi do 50 brt, osim brodova s tegljem, mogu ploviti kroz kanal bez posebne dozvole ali se pritom trebaju držati desne strane kanala i pritom su dužni sklanjati se s puta svim brodovima većim od 50 brt te ih propuštati pri ulazu i izlasku iz kanala. Zbog pličina rtove Senišna, Cipac i Debeli valja oploviti na većoj udaljenosti. Zabranjeno je sidrenje u kanalu i pred vanjskim ulazom u kanal; zabranjeni prostor ograničen je paralelama koje prolaze kroz svjetla na tvrđavi Sv. Nikole (E), pličini Roženik (W), te meridijanom koji prolazi kroz svjetionik Sv. Nikola (E) i meridijanom koji dodiruje najistočniju točku obale otočića Lupac (W). Svim plovilima zabranjen je pristup i vezivanje u predjelu rta Burnji turan, okolica uvale Panikovac, Dumboka i Sveti Petar.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar