NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

PREMANTURA

Uvale Lokva, Debeljak i Portić dobre su kao sklonište manjim brodovima za jugozapadnog vjetra, dok je na zapadnoj obali poluotoka uvala Polje zaštićena od bure.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar