NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

KANAL MALI STON

Zaljev dužine 21 km, širine 2,2 km i dubine 7-28 m. Bjejevica i Bistrina su veće uvale u zaljevu. U zaljevu je najveće područje za uzgoj školjaka na hrvatskoj obali. Od 1983. godine dio zaljeva je zaštićen kao poseban rezervat na moru.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar