NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

ROVINJ

N luka (Valdebora) zaštićena je od bure, juga i N i SW vjetrova, ali za jakih W i NW vjetrova more plavi cijeli pristan. Sidriti možete u cijeloj uvali, a uz pristan je dubina 5 m. Za jakog NW vjetra ili nevere preporučuje se preseliti u S luku.

S luka (Sabionera) zaštićena je od bure i juga, ali za W i SW vjetrova more plavi dio lukobrana dok W i E vjetrovi stvaraju jaku struju koju treba uzeti u obzir prilikom manevriranja. Lukobran je predviđen za putničke i turističke brodove. Između otoka Sv. Katarina i pličine označene žuto-crnom plutačom ne ploviti ! U luku možete uploviti i sa S strane kada se treba držati bliže E strani tj. lukobranu marine sa zelenim svjetionikom na glavi. Dobro je sidrište S od otoka Sv. Katarina.

vezani pojmovi:
ACI ROVINJ, Crpka Rovinj

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar