NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

ŠOLTA

Na otoku, koji se prvi puta spominje u 4. st. pr.n.e., su 4 luke i 24 uvale, a civiliziran je još u Ilirsko doba. U rimskom razdoblju dobiva ulogu stacionara-raskrižja morskih puteva, zaštite i opskrbne baze obalnih gradova te nadasve sigurnog utočišta. U 7. st. naseljavaju ga prebjezi pred Avarima i Slavenima iz Salone. Od 13. do 15. st. često je bio napadan od stanovnika Omiša i Venecije. U 16. st. ponovno na otok dolaze prebjezi s kopna, ovoga puta nakon pada Klisa. Na otoku ima više od 200 povijesnih nalazišta počevši od mlađeg kamenog doba (rimski sarkofazi, mozaici, ranokršćanska zdanja, seoski utvrđeni dvorovi).

Gašenje vapna bilo je jedno od glavnih zanimanja. Šoltanskim vapnom sagrađeno je pola Splita od Dioklecijanove palače pa sve do ne tako davnih dana.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar