NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

KORČULA

Otok je naseljen još od kamenog doba. U 6. st. pr.n.e. na otoku se nalazila grčka kolonija, a otok je tada nosio ime Korkyra Melaina. U 1. st. pr.n.e. potpao je pod Rimsko Carstvo. U 5. st. pripada istočnim Gotima, a od 6. st. Bizantu. U 9. st. osvojili su ga Neretljani, a 1000. godine Venecija. Godine 1180. dolazi pod vlast hrvatsko-ugarskih kraljeva. U iduća dva stoljeća promijenio je mnoge vladare, Zahumske, Veneciju, kralja Ludovika I, bosanske vladare, Dubrovačku Republiku. Od 15. do 18. st. ponovno je pod vlašću Venecije, iako ima vlastitu autonomiju. Nakon konačnog pada Venecije, ponovno se mijenjaju vladari nad otokom (Austrija, Francuska, Velika Britanija). Nakon 2. svjetskog rata bio je pod talijanskom okupacijom. Hrvatskoj je priključen 1921. godine.

Glavno sjedište otoka je grad Korčula.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar