NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

LUKA ŽAKAN

Zaklonjeno: Bura

Izloženo: II i III kvadrant

Uplovljavanje:

Boravak: Vezati se može uz dugačak koljenasti mol. Dubina sa vanjske strane je 4.5 m. Prema peti mola pada na 0.5 m. Veća plovila mogu sidriti S od uvale, bliže obali otoka Kameni Žakan, na dubinama od oko 30 m. Sidrište je zaklonjeno od bure.

Upozorenje:

Opis: U uvali se nalazi restoran.

vezani pojmovi:
RAVNI ŽAKAN

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar