NavProUnique visitors:
Page Loads:

Nautic-Shop

SVETAC

Smještaj: srednjedalmatinska otočna skupina

Površina: 4,3 km2

Duljina: 3,7 km

Obalna linija: 8,7 km

Razvedenost:

Najviši vrh: Štandarac, 316 m

Pros. god. temp: ° C

Broj stanovnika (1981): 1

Stanovništvo:

Opis: Otok kamenitih obala, prekriven makijom i borovom šumom, od Visa je udaljen 12,8 nm. Jedino, danas napušteno, naselje Andrija je unutar otoka. Dubine uz njegove obale uglavnom su vrlo velike (oko 100 m). NW obala je visoka i strma, a S i SE obale su niže i pristupačnije. Pazite na grebene kod rta Zlatna glava i Kozje stijene. Jedini otočni pristan je u Povlovom boku, uskom usjeku betoniranih strana iznad kojeg je još jedan lukobran-luka na suhom jer su valovi ovdje tako visoki da barke treba zaštititi i na obali. Sa NW strane rta Križice je pličina dubine oko 3 metra. Između rta Križice i uvale Stara Ruška jedina je otočka uvala sa žalom, Zaruška.

 
Sav materijal na ovim stranicama podliježe autorskim pravima i zakonom je zaštićen. Zabranjen je svaki oblik reprodukcije!
(C) 1988-2017. CV Sistemi d.o.o. Zadar